Privacy verklaring Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW

In deze privacy verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW. Wilt u meer lezen over privacy binnen Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW? Download dan ons privacy beleid (papieren versie) hier.

Bescherming Persoonsgegevens

Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Bezoekt u onze website www.afbw2.nl, dan gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht en/of verstrekt aan derden.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Vanzelfsprekend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Deze privacy verklaring is als volgt opgebouwd:
1. Over ons
2. Deze gegevens verzamelen wij
3. Doeleinden van het gebruiken van gegevens
4. Jouw gegevens op Afbw2.nl
5. Beveiligingsniveau Gegevens
6. Disclaimer
7. Cookies
8. Links website
9. Bewaartermijn Gegevens
10. Rechten
11. Contactgegevens

1. Over ons

AFBW2.nl wordt beheerd door E.M.J. Bohte-de Wilde

Onze gegevens zijn:
AFBW2.nl
Postbus 748
9400 AS Assen
KvK nr.: 62795554
BTW nr: NL001768168B90

2. Deze gegevens verzamelen wij:

Wanneer u een contactformulier invult of een aanvraag doet voor één van onze diensten, zullen wij aan u vragen uw gegevens in te vullen.
Tevens worden uw persoonsgegevens door Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW. Deze overeenkomsten betreffen met name het leveren van dienstverlening.

Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mail adres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Kvk nummer
• BTW nummer
• Kopie identiteitsbewijs
• IP-adres

3. Doeleinden van het gebruiken van gegevens:

Uw voor-, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, KvK nummer, BTW nummer die u invult bij een contactformulier of bij het aangaan of aanvragen van offerte, overeenkomst van diensten van Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW worden gebruikt om een offerte, aanvraag, overeenkomst te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.

Indien u met ons een overeenkomst aan gaat omtrent het leveren van diensten door Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW zullen wij u ook vragen om een kopie identiteitsbewijs bij ons aan te leveren. In het kader van de wet Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zijn wij verplicht u te vragen zich te identificeren. Tevens kunnen wij u verzoeken om een kopie uittreksel Kamer van Koophandel.
Indien u met ons een overeenkomst tot het voeren van loonadministratie afsluit, zullen wij conform de wettelijke verplichting tot het voeren van de loonadministratie u ook om de persoonsgegevens van uw werknemers vragen.
Wij slaan deze gegevens op in ons mail programma, onze boekhouding, boekhoudsoftwarepakket en loonadministratie softwarepakket, daar wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Doordat u een product of dienst bij Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW koopt, sluiten we samen een overeenkomst. Om het product of de dienst te kunnen leveren zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken zonder één van bovengenoemde richtlijnen, dan zullen wij u een e-mail sturen om toestemming te vragen om zo te voldoen aan de Wet AVG.
Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het eind van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak de website AFBW2.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Tevens gebruiken wij IP-adressen om onze website AFBW2.nl veilig en bereikbaar te houden. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de relatie met de klant te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten en/of diensten van Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW.

4. Jouw gegevens op AFBW2.nl:

Wanneer u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen als u een contactformulier heeft ingevuld, kunt u ons verzoeken om uw e-mail adres te verwijderen uit ons mail programma. Uw e-mail adres wordt direct uit ons bestand verwijderd en wordt dan niet meer bewaard.

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen binnen onze wordpress website via de servers van Sohosted. Meer informatie over het privacybeleid van Sohosted vindt u hier.

5. Beveiligingsniveau Gegevens

Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en onrechtmatige verwerkingen zo klein mogelijk te maken. Firewalls, versleuteling van gegevens middels een SSL-certificaat en fysieke en administratieve toegangscontroles zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor onze contact gegevens verwijzen wij u naar artikel 11.

6. Disclaimer

De inhoud van www.afbw2.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Lees hier de volledige disclaimer.

7. Cookies

Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookie gebruik. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt geplaatst op het apparaat waar u onze website mee bezoekt. De informatie die in het cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW maakt gebruik van functionele cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Lees hier de cookie verklaring.

8. Links website

U kunt op onze website links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten afbw2.nl om. Het is mogelijk dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

9. Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. De gegevens in ons boekhoudsysteem van Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW bewaren we conform de wettelijke verplichting. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen deze wettelijke verplichting door ons verwijderd op passende wijze.
Bovengenoemde termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat, waardoor de gegevens langer dienen te worden bewaard of beschikbaar dienen te worden gehouden.

10. Rechten

U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Na uw intrekking zullen wij uw gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór uw intrekking.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op uw persoonsgegevens te rectificeren. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken op uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Tevens heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Echter dit is alleen mogelijk indien wij geen wettelijke plicht hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.
Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Hiervoor kunt een schriftelijk verzoek indienen.
Wij zullen uw verzoek binnen zes weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek verzenden per post of naar ons e-mail adres. Voor onze contact gegevens verwijzen wij u naar artikel 11.

11. Contactgegevens

Voor vragen, klachten en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau AFBW
Postbus 748
9400 AS  Assen
info@afbw2.nl
Af en toe zullen wij deze verklaringen aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de wettelijke bepalingen rondom privacy wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Wij raden u aan deze privacy verklaring regelmatig voor de laatste versie te raadplegen op onze website www.afbw2.nl, om te beoordelen of u uw toestemming wilt herzien.